Διαφημιστικά Φυλλάδια

Τα Διαφημιστικά Φυλλάδια ως ο πιο διαδεδομένος τρόπος έντυπης διαφήμισης είναι συνάμα και ο πιο αποδοτικός ο οποίος, σε συνδοιασμό και με άλλες μορφές προβολής (Online, Social Media, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, κλπ), μπορεί να αυξήσει στο μέγιστο τις πωλήσεις σας.

Κατά τη Δημιουργία της Μακέτας ενός Διαφημιστικού Εντύπου υπάρχει συνεχής συνεργασία του πελάτη/επιχείρηση με τη Διαφημιστική Εταιρία Re:fresa. Το Διαφημιστικό Έντυπο / Φυλλάδιο πρέπει να ξεκάθαρο, επεξηγηματικό όμορφο, χωρίς όμως περιττή πληροφορία.

Στην Re:fresa το δημιουργικό κάθε Διαφημιστικού Εντύπου προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη κι έτσι το καθένα είναι ξεχωριστό και σε απόλυτη αρμονία με το εταιρικό σας προφίλ.

Το μέγεθος των εντύπων ποικίλει και προσαρμόζεται συνήθως με βάση το περιεχόμενο. Μπορεί ένα Διαφημιστικό Έντυπο να είναι σε μέγεθος A4, A5, A6 Flyer, Δίπτυχο, Τρίπτυχο κα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, αν δεν είσαστε σίγουροι για το μέγεθος που πρέπει να επιλέξετε.