Βιβλία Περιοδικά Εφημερίδες

Σελιδοποίηση σε ένα βιβλίο, περιοδικό ή εφημερίδα είναι η οργάνωση της ύλης που γίνεται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη η πληροφορία αλλά και ευπαρουσίαστη. Η ηλεκτρονική σελιδοποίηση, αναφέρεται στην οργάνωση της ύλης που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή για παρουσίαση στο Διαδίκτυο ή μέσω email, CD κλπ. και βοηθά έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείριση των ηλεκτρονικών πληροφοριών από τους χρήστες. Ο σχεδιασμός βιβλίου, εφημερίδας ή περιοδικού είναι από τις βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Η σελιδοποίηση και ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
✔ Παρουσίαση προσχέδιων
✔ Επιθυμητές αλλαγές για την διαμόρφωση του κασέ
✔ Σχεδιασμός / Σελιδοποίηση με βάση το υλικό που μας στέλνετε
✔ Όλες οι απαραίτητες διορθώσεις μέχρι να καταλλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα
✔ Κλείσιμο του τελικού αρχείου προς εκτύπωση ή παρουσίασης στο διαδύκτιο

Τέλος, αν επιθυμείτε, σας προτείνουμε λύσεις εκτύπωσης.